Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Καταγγελτική επιστολή

Κ..., 26 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣ: Διευθύντρια Δ.Ε. (...)

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Περιφ/κή Δ/ντρια Εκπ/σης Δ. Μακεδονίας

2. Τοπικό ΠΥΣΔΕ

3. Τοπική ΕΛΜΕ
Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια,
Με δεδομένη πλέον την πρόσφατη ετυμηγορία του συμβουλίου αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών, βάσει της οποίας έχω τεθεί τελικά εκτός επιλογής, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μερικές ταπεινές σκέψεις μου με την ελπίδα να τις διαβάσετε προσεκτικά κι ενδεχομένως να υποβάλετε τον εαυτό σας στη μικρή δοκιμασία να διαλογιστεί πάνω στο περιεχόμενό τους. Προτίμησα να σας τις υποβάλω σε μορφή έγγραφης διαμαρτυρίας και όχι ένστασης, γιατί επικαλούμαι περισσότερο το δίκαιο του ηθικού και λιγότερο του κοσμικού νόμου.
Οφείλω να εξομολογηθώ εξαρχής ότι έχω την έντονη αίσθηση πως η όλη διαδικασία λειτούργησε στη βάση της απατηλής αρχής «ό,τι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό». Δυστυχώς αυτήν την κυνική αρχή εφαρμόσατε στη διαδικασία επιλογής διευθυντών και ειδικότερα στη φάση της λεγόμενης «συνέντευξης» των υποψηφίων. Ακολουθήσατε δηλαδή την τακτική του Πόντιου Πιλάτου («νίπτω τας χείρας μου»), για να μην κακοκαρδίσετε τάχα κανέναν! Έτσι, αντί ν’ ανοίξετε τη βαθμολογική ψαλίδα, ώστε να αποτυπωθεί μια ορθολογική διαβάθμιση των υποψηφίων, εσείς προτιμήσατε να συμπιέσετε όλους τους βασικούς διεκδικητές των θέσεων στην απολύτως παραπλανητική απόκλιση της μίας (1) όλης κι όλης μονάδας! Όλοι μεταξύ 14 και 15 !!! Πλήρης ισοπέδωση δηλαδή, λες και δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Κανένα όμως άλλο ανάλογο συμβούλιο της ελληνικής επικράτειας δεν ακολούθησε τη δική σας τακτική μ’ αυτόν τον πρωτοφανή συνωστισμό αριστούχων! Το διαδίκτυο πια επιτρέπει εύκολα τις σχετικές συγκρίσεις.
Εγώ λοιπόν θα προσπαθήσω να σας αποδείξω πόσο άδικη ήταν αυτή η προκλητικά ισοπεδωτική τακτική και, πάντως, πόσο αδίκησε εμένα προσωπικά θέτοντάς με τελικά εκτός επιλογής:
Α) Το στάδιο της αρχικής μοριοδότησης (τα λεγόμενα μετρήσιμα ή αντικειμενικά μόρια) επικρίθηκε, όπως ίσως θα έχετε ακούσει, έντονα από πολλές πλευρές, γιατί θέτει κάποιες προτεραιότητες επουσιωδών για την άσκηση διευθυντικού έργου προσόντων παραβλέποντας ή υποβαθμίζοντας άλλα που όμως έχουν άμεση σχέση με την επάρκεια του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση. Βεβαίως αυτά προβλέπει ο νόμος κι επομένως δεν υπήρχε η δυνατότητα σ’ αυτό το σημείο εσείς να πράξετε διαφορετικά. Το κατανοώ και το προσπερνώ.
Β) Επίσης φαντάζομαι ότι ξέρετε πως στην 28χρονη εκπαιδευτική μου διαδρομή έχω υπηρετήσει σχεδόν 20 χρόνια σε θέσεις υποδιευθυντή και διευθυντή με ευδόκιμη παρουσία. Ωστόσο το σύστημα μοριοδότησης μου έδωσε μόνο δύο (2) μόρια, όσα μπορούσε να πάρει κι ένας άλλος συνάδελφος με θητεία μόλις 4 χρόνων σε θέση υποδιευθυντή! Είναι μια κραυγαλέα αδικία του νόμου που έπληξε εμένα προσωπικά περισσότερο από κάθε άλλο συνάδελφο στην παρούσα διαδικασία. Και πάλι βεβαίως δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι εσείς γι’ αυτό. Οφείλατε πάντως να το βάλετε στην άκρη του μυαλού σας.
Γ) Ως επιτροπή αξιολόγησης λοιπόν είχατε τη δυνατότητα και την υποχρέωση να εκλογικεύσετε την τελική κατάταξη των υποψηφίων ακολουθώντας τον πανίσχυρο νόμο της δίκαιης κατ’ ουσίαν αξιολόγησης. Είχατε δηλαδή την υποχρέωση να αξιολογήσετε ουσιαστικά κι όχι τυπικά τις υποψηφιότητες, όπως επιτάσσει το γράμμα και πολύ περισσότερο το πνεύμα του σχετικού νόμου (Ν.3848/2010), ο οποίος προβλέπει ότι βασικό κριτήριο επιλογής είναι «… η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συ­νέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής…». Εσείς όμως απεμπολήσατε αυτό το δικαίωμα-υποχρέωση και περιοριστήκατε στην απλή επικύρωση της αρχικής κατάταξης ακυρώνοντας στην πράξη το δεύτερο και ουσιαστικότερο μέρος της διαδικασίας, δηλαδή την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της συνολικής παρουσίας και προσφοράς του κάθε υποψήφιου στο χώρο. Έτσι, άτομα με μηδενική διοικητική εμπειρία και ανύπαρκτα αντικειμενικά προσόντα βαθμολογήθηκαν με άριστα, παρόλο που η παρουσία τους στα εκπαιδευτικά πράγματα είναι ανύπαρκτη, ενώ αρκετοί άλλοι μερικά άνευ αντικρίσματος δεκαδικά πιο κάτω από κάποιους άλλους εκπαιδευτικούς, όπως εγώ, τους οποίους και ο φάκελός τους (που προφανώς αγνοήθηκε τελείως), αλλά κυρίως η καθολικά επικρατούσα έξωθεν μαρτυρία ασφαλώς τους κατατάσσει πολύ υψηλότερα στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είστε παλιό μέλος αυτής της κοινότητας και φυσικά γνωρίζετε πολύ καλά αυτό που λέω. Δεν είναι εύλογο λοιπόν εγώ προσωπικά να αισθάνομαι μειωμένος αυτή τη στιγμή διαπιστώνοντας ότι είμαι ο μόνος εν ενεργεία διευθυντής που απομακρύνεται από τη θέση του; Πώς να μην εγείρονται μέσα μου βασανιστικά ερωτηματικά κι εύλογη καχυποψία για περίεργες σκοπιμότητες, όταν κρίνατε εμένα ανάξιο να διατηρήσω τη θέση μου δίνοντας το δικαίωμα σε νεότερο συνάδελφο από το ίδιο το σχολείο μου με εμφανώς λιγότερα ουσιαστικά προσόντα και μηδενική διοικητική εμπειρία να με αντικαταστήσει και να με θέσει εκτός επιλογής!!! Σας θυμίζω όμως ότι το άτομο αυτό επί σειρά ετών εργαζόταν στο σχολείο με μειωμένο ωράριο εξασφαλίζοντας έτσι το χρόνο για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου από το τοπικό ΤΕΙ, για να επιβραβευτεί τώρα με τα σχετικά μόρια! Ή ότι το άτομο αυτό είχε καταταγεί στην 3η θέση, πίσω από μένα κι έναν άλλο συνάδελφο, όταν προ 4ετίας έγιναν κανονικές κρίσεις υποδιευθυντών. Κι ακόμα: Εσείς η ίδια ως επικεφαλής του τοπικού ΠΥΣΔΕ προ ολίγων μηνών αποδεχθήκατε και επικυρώσατε (μετ’ επαίνων μάλιστα για το άψογο της διαδικασίας) σχετική πρόταση του συλλόγου καθηγητών του σχολείου μου, με την οποία ο συγκεκριμένος συνάδελφος κρίθηκε και πάλι ανεπαρκής για τη θέση του υποδιευθυντή! Επανειλημμένα λοιπόν ακατάλληλος για υποδιευθυντής, αλλά αίφνης κατάλληλος για διευθυντής!!! Σ’ αυτήν την κραυγαλέα αντίφαση πώς απαντάτε; Σκεφτήκατε άραγε ποιο είδος εκπαιδευτικού επιβραβεύετε μ’ αυτόν τον τρόπο; Αναρωτιέμαι τι άλλα στοιχεία χρειάζονται, για να αντιληφθείτε την προφανή στρέβλωση της απλής λογικής!
Δ) Κοντολογίς, αναρωτιέμαι πόσο σας απασχολεί αυτή τη στιγμή η τελική επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν εφεξής τις θέσεις διευθυντών στα σχολεία. Πέρα από ένα ποσοστό αναμφισβήτητα ικανών και καταξιωμένων συναδέλφων, που ούτως ή άλλως απολαμβάνουν την καθολική αποδοχή, άραγε πιστεύετε ότι έχετε επιλέξει πραγματικά τους ικανότερους και καταλληλότερους; Άλλη εύλογη απορία: Σας ενδιαφέρει στ’ αλήθεια η σωστή λειτουργία των σχολείων, όταν διαλύετε τόσο επιπόλαια το άριστο εργασιακό περιβάλλον που είχε εξασφαλιστεί στο δικό μου σχολείο και το οποίο είναι βέβαιο πλέον ότι θα πάψει να υφίσταται; Εγώ προσωπικά δεν είχα τη ματαιόδοξη βουλιμία να γίνω διευθυντής πάση θυσία οπουδήποτε. Είχα απλώς τη θεμιτή φιλοδοξία να συνεχίσω στο σχολείο μου, όπου γνωρίζετε πολύ καλά ότι κλήθηκα σε μια ιδιαίτερη στιγμή της πορείας του ν’ αναλάβω την τύχη του στα χέρια μου, όταν ο προηγούμενος διευθυντής εγκατέλειψε αναιτιολόγητα τη θέση του, και νομίζω πως ανταποκρίθηκα με τον καλύτερο τρόπο, όπως δείχνουν τα δεδομένα κι όπως επιβεβαιώνει πανηγυρικά η «έκθεση ευαρέσκειας» που ομόθυμα υπέγραψαν όλα τα μέλη του συλλόγου καθηγητών (ανάμεσά τους κι ο εκλεκτός σας νέος διευθυντής, για να αποθεωθεί έτσι η απόλυτη υποκρισία!!!), την οποία όμως εσείς προσπεράσατε αδιάφορα και την απορρίψατε επικαλούμενη τυπικούς λόγους, προφανώς γιατί είχατε ήδη λάβει τις αποφάσεις σας! Δε μου δώσατε όμως αυτήν την ευκαιρία. Γιατί είχατε στο νου σας άλλα κριτήρια και δεν σταθμίσατε σφαιρικά τα πραγματικά δεδομένα, ως οφείλατε, ώστε να καταλήξετε σε μια ορθολογική κατάταξη, η οποία να απεικονίζει τις ουσιαστικές και προφανείς διαφορές μεταξύ των υποψηφίων διευθυντών.
Γι’ αυτό επιμένω ότι με αδικήσατε κατάφωρα και νιώθω την ανάγκη να διαμαρτυρηθώ έντονα. Αν δε θέλετε να κλείνετε σκόπιμα τ’ αφτιά σας, ακούστε λίγο τον ψίθυρο που έχει απλωθεί σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ακούστε λίγο πόσοι έχουν κυριολεκτικά πέσει από τα σύννεφα για τις επιλογές σας και ιδιαίτερα για το δικό μου αποκλεισμό!
Σας εύχομαι καλή δύναμη για τη συνέχεια…
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
απερχόμενος διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: